начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > № 26-А-85 от 20.03.2018 г. ОТНОСНО:...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-А-85 от 20.03.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при погиване на дълготраен материален актив, предмет на договор за финансов лизинг.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическа обстановка:
През 2015 г. „АВ“ АД е наело товарен автомобил по договор за финансов лизинг с право на данъчен кредит. Данъчният кредит е ползван изцяло при доставката на автомобила, тъй като договорът е с клауза за прехвърляне на собст...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.