начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г. > № 20-21-101 от 03.09.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-101 от 03.09.2018 г. Относно: прилагане нормите на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС във връзка с дейността на регистриран земеделски стопанин, който е вписан и като ЕТ.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 20-21-101/03.09.2018 г. в Дирекция ОДОП …, относно данъчно-осигурителното облагане на земеделски производител, който има регистриран едноличен търговец без дейност, изразявам следното становище:
Описв...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.