начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г. > № 24-38-19 от 05.06.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-38-19 от 05.06.2018 г. Относно: Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по договор за управление и контрол

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-19/17.04.2018 г. Ваше писмено запитване, в качеството Ви на пълномощник на управителя на „….“ЕООД, препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компе...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.