начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г. > № 24-39-47 06.06.2018 г. Относно: д...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-47 06.06.2018 г. Относно: деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-47/10.05.2018 г. Ваше писмено запитване до ТД на НАП ГДО, препратено от дирекция ОДОП …., за изразяване на становище по компетентност.
Според фактическата ситу...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.