начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г. > № 96-00-168 от 17.07.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-168 от 17.07.2018 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обс...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.