начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г. > № 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обу...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.