начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > № 3-1976 от 05.11.2018 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1976 от 05.11.2018 г. Относно: възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в Р.България данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването „А“ ООД е дилър на „КИА…“ ООД за гр. П и региона за продажби на нови автомобили с марка „КИА“.
Лице, което живее във Франция си поръчва нов автомобил „КИА Пиканто“ в България, като внася депозит по издадена от „А...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.