начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > № 3-1817 от 10.10.2018 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1817 от 10.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.