начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > № 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното:
Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.