начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > № 53-04-371 от 28.06.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 53-04-371 от 28.06.2018 г. Относно: прилагане на нулева данъчна ставка за целите на ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е получило заявка за снабдяване със стоки на научно-изследователски кораб, собственост на У, регистриран за целите на ЗДДС. Доколкото е известно на дружеството, корабът се...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.