начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > № 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрац...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.