начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г. > № 24-35-1#1 от 30.05.2018 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-35-1#1 от 30.05.2018 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починало лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическа ситуация: На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследник на лице, починал: през 2017 г., подава годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице. Декларираните доходи са от трудови правоотношение и се претендира ползване на облекче...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.