начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г. > № 20-00-13 от 15.01.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.