начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г. > № 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването Община ... ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, опред...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.