начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г. > № 94-00-69 от 21.06.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-69 от 21.06.2018 г. Относно: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и деклариране на доходи от трудово правоотношение и наем

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/21.06.2018 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложената фактическа обстановка, Вие имате българско и френско гражданство. Живеете в Белгия и ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.