начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г. > № 20-21-72 от 05.07.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-72 от 05.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 20.06.2018 г., относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – …., офис …..
В запитването е изложена следн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.