начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г. > № 20-00-136 от 11.06.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-136 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-136/04.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.