Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-136 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-136/04.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за...

№ 20-00-149 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ПЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило писмено запитване отправено от „Х“ ООД, прието с вх. №20-00-149/11.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за п...

№ 20-00-233 от 08.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-233/25.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, излож...

№ 23-22-1628 от 21.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на КСО и ЗЗО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1628/11.09.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)...

№ 3-1918 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при поемане на предприятието от наследник на починал едноличен търговец

Според изложеното в запитването, на …….2018 г. е починал Й. К., представляващ ЕТ „К. - Й. К.“, ЕИК ………, регистрирано по ЗДДС лице. Физическото лице К.К., поема по наследство предприятието на починалия ЕТ като ще регистрира ЕТ „К. - К. К.“. Има намере...

№ 53-00-64 от 05.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на чл. 28 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-64/30.04.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за прилагане на закона...

№ 53-00-94 от 04.07.2018 г. Относно: прилагането на чл. 117 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще купува и продава стоки на територията на Съединени американски щати (САЩ). Стоките ще се продават, чрез куриерски дружества установени на територият...

№ 94-00-121 от 18.10.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” 03.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че Ви предстои да започнете работа в Германия по трудов договор и осигур...

№ 96-00-231 от 18.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

В Дирекция ОДОП ,,,,, постъпи запитване с вх. № 96-00-231 от 01.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ изн...

Анотации

Делба на имуществото при развод, когато един от съпрузите има фирма-ЕТ

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се случва при развод, ако в семейството има едноличен търговец, на чието име има автомобил, имот? Отговаря ли съпругът, който не е ЕТ, за поети от търговеца задължения? Като едноличен т...

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работила съм две години в Кипър и от август 2018 г. съм в България. Ще ми се признае ли доходът от там за да получа обезщетение за майчинство? Ще се ...

Изпращане за изпълнение на временна работа в друго предприятие

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работодателят ми е сключил договор с друга фирма , за това че аз като негов служител ще извършвам счетоводни услуги в другата фирма. Фирмата в която ...

Начисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпрос: Как трябва да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице, регистрирано по ЗДДС и с какъв документ? Фирма "ЛАХ" ЕООД, регистрирана по ЗДД...

Обезщетение за претърпени имуществени вреди

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Полученото обезщетение подлежи ли на деклариран...

Отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: От 04.02.2019 г. съм възстановен на работа след незаконно уволнение, но придобих право на пенсия. Учител съм с 27-годишен стаж при ед...

Трудов стаж, който се зачита при определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои да назначим главен счетоводител. Част от трудовия му стаж е като стоковед, ръководител пласмент и началник изкупуване в месопреработвателна ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2019 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 4 от 2019 г.

ДВ, бр. 100 от 4.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане Министерски съвет Постановление № 258 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г....

Осигурителен календар за март 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 февруари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...