начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 6, 16 - 31 март 2019 г. > № 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относно: признаване за данъчни цели сканирани фактури, получени по електронен път в PDF формат и задължение за съхраняване на хартиен лист

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е производител на безалкохолни напитки на територията на Република България. В хода на своята търговска дейност извършва покупка на суровини, материали и услуги, за които полу...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.