начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 07-00-52 от 10.10.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-52 от 10.10.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-52/17.08.2017 г., сте поставили следните въпроси:
1. В съответствие с чл. 169, ал. 3а от ДОПК може или не може да бъде направено законосъобразно плащане на публични ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.