начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 20-21-20 от 14.02.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-20 от 14.02.2019 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с препратено по компетентност от ТД на НАП – ….., офис …., Ваше писмено запитване с вх. № ……../08.02.2019 г., изразявам следното становище:
Посочвате следната фактическа обстановка:
Ветеринарен лекар сте – свободна професия и с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.