начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 70-00-34 от 21.02.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 70-00-34 от 21.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-34/18.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Излагате следната фактическ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.