начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 07-00-50 от 15.11.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-50 от 15.11.2019 г. Относно: Oсвобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на сграда - културна ценност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. ….. от 07.09.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Фондация ………../Фондацията/ е организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ, която има регистриран клон в Бъл...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.