начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 91-00-151 от 12.11.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 91-00-151 от 12.11.2018 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили писмени запитвания по повод на получените от учебни заведения на бюджетна издръжка покани с които лицата се приканват да подадат годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗК...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.