начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 96-00-237 от 01.11.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-237 от 01.11.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 05.10.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б и чл. 182, ал. 5, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице има ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.