начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 96-00-287 от 11.12.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-287 от 11.12.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …../30.11.2018 г., Ви уведомявам за следното:
От съдържанието на писмото Ви става ясно, че Вие сте собственик и управител на ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.