начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно:...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …...2018 г. относно прекратяване на данъчното облагане на автомобили при отказ от право на собственост върху тях, въпрос, отнасящ се до прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис