начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г. > № 08-00-13 от 17.12.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-13 от 17.12.2018 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 08-00-13/ 06.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Предстои Община да изпълни проект с комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и ф...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис