начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > № 91-00-10.107 от 03.12.2018 г. ОТН...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 91-00-10.107 от 03.12.2018 г. ОТНОСНО: Ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в Националната агенция за приходите (НАП) чрез електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   С писмо с изх. № 91-00-100#9/14.08.2018 г. на изпълнителния директор на НАП ви уведомихме за предстоящо внедряване на нова електронна услуга с контролиран достъп от НАП за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане, съобр...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.