начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > № 1029-40-12134 от 28.12.2018 г. ОТ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Република България
№ 1029-40-12134 от 28.12.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения.

Национален осигурителен институт

   I. Закон за бюджета на ДОО за 2019 г.
Със Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. са определени следните нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.