начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 3-112 от 16.01.2019 г. Относно: О...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-112 от 16.01.2019 г. Относно: Определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, издаден е АУЗ за данък върху недвижимите имоти и ТБО, който е отменен с решение на ВАС в частта относно ТБО, определена за 2015 г. и 2016 г.
Във връзка с това се поставя въпросът какво законово действие трябва д...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.