начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – П. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./05.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Кодекса за социално осигуряване /КСО...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.