начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 24-39-118 от 06.02.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-118 от 06.02.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-118/07.11.2018 г., с искане за допълнителен отговор по поставен, в предходно Ваше писмо, постъпило в ОДОП … с вх. № 53-04-76/05.02.2018 г., въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.