начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 96-00-7 от 29.01.2019 г. Относно:...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-7 от 29.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-7 от 15.01.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.