начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно: прилагане на ЗКПО от доброволно сдружение на работещите (взаимоспомагателна каса)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП … е постъпило и заведено с вх. ……………… запитване от г-жа …………………., в качеството ѝ на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителит...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.