начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г. > № 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно: прилагане на ЗКПО от доброволно сдружение на работещите (взаимоспомагателна каса)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Националната агенция за приходите, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП … е постъпило и заведено с вх. ……………… запитване от г-жа …………………., в качеството ѝ на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителит...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис