начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 96-00-315 от 14.01.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-315 от 14.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 31.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружестват...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис