начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирек...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-92/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
ЕООД е с предмет на дейност търговия с части и консумативи за автомобили.
Ръководството на дружеството е взело решение за въвеждане на социална придобивка за служителите - вауче...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.