начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирек...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-92/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
ЕООД е с предмет на дейност търговия с части и консумативи за автомобили.
Ръководството на дружеството е взело решение за въвеждане на социална придобивка за служителите - вауче...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис