начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 842 от 09.01.2019 г. Относно: при...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 842 от 09.01.2019 г. Относно: приложението на данъчното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател данъчно задължено лице в трета страна

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …….г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Българско физическо лице е регистрирано в регистър...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.