начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно: данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №………...2017 г. и вх. №………...2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„……………………………” ЕАД е част от международна група дружества, специализирана в предоставянето на широк спектър услуги, свърз...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис