начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г. > № 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно: данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №………...2017 г. и вх. №………...2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„……………………………” ЕАД е част от международна група дружества, специализирана в предоставянето на широк спектър услуги, свърз...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.