начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > № 3-795 от 07.05.2019 г. Относно: в...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-795 от 07.05.2019 г. Относно: възникване на право за осигуряване на лице като самоосигуряващо се на основание протокол от общо събрание на осигурителна каса (ОК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, ОК „Н“, гр. С е вписана в регистър Булстат на 14.05.2002 г. с определен управляващ лицето ЕИЛ. Към настоящия момент е установено, че няма вписани промени в регистър Булстат.
На 03.08.2018 г. в офис на НАП е пода...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.