начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > № 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Друже...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.