начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > № 96-00-94 от 23.05.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-94 от 23.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки между съдружниците в дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ и самото дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-94 от 25.04.2019 г., относно данъчно третиране на доставки между съдружниците в ДЗЗД и самото дружество по реда на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ДЗЗД ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.