начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > № 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……., с вх. № ……../11.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
Посочвате, че сте собственик на Фотоволтаична електрическа централа като физическо ли...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.