начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > № 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреж...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.