начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Отно...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка:
В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обек...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.