начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОС...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във ваше писмено запитване до дирекция ОДОП … препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Като физическо лиц...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.