начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Описвате, че ви предлагат участие в управляващ орг...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.