начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № 04-00-83 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-00-83 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Сключване на рамкови споразумения след проведена процедура на Централния орган за покупки (ЦОП), във връзка с която е подаден сигнал до КЗК със съмнения за съгласувани практики между участниците по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   В отговор на вашето писмо, Агенцията по обществени (АОП) поръчки изразява следното становище:
От описаната в запитването фактическа обстановка се установява, че в хода на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на це...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.