начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № 04-00-87 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-00-87 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Указания във връзка с прилагането на чл. 21, ал. 2 и 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагането на договори по рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище:
Рамковите споразумения и динамичните системи за покупки са инструменти, които позволяват по-голяма гъвкавост при възлагането на обществени поръчки. Изпол...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.