Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСНО: Предоставяне на становище по реда на чл. 229, ал. 1. т. 2. б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на срок, посочен в чл. 28, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), когато се използват автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище:
В чл. 28 от ППЗОП са заимствани принципите за броене на срокове, определени в Гражданския процесуален кодекс. Алинея 3 на разпоредбата урежда начина на о...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис