начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > № 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСНО: Предоставяне на становище по реда на чл. 229, ал. 1. т. 2. б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на срок, посочен в чл. 28, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), когато се използват автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище:
В чл. 28 от ППЗОП са заимствани принципите за броене на срокове, определени в Гражданския процесуален кодекс. Алинея 3 на разпоредбата урежда начина на о...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.